Bebinim koracima - Vještine grafomotorike

Nekoliko fotografija s radionice u sklopu ciklusa Bebinim koracima, na kojoj nam je prof. defektolog Dijana Miočić govorila o grafomotorici.