DVD - Kralj Arthur - Legenda o maču

Neiscrpna drevna mitologija o neustrašivome kralju Arthuru i velebnome Camelotu dobila je napokon svoju moderniziranu, high tech verziju Guya Ritchiea, namijenjenu ponajviše ljubiteljima akcijskih videoigrica i spotovski brze montaže te film nalikuje dvosatnome vizualno besprijekornome foršpanu.