Izmjena radnog vremena Stacionara Silba

Od subote 18. studenoga Knjižnični stacionar Silba radi subotom od 10 do 11 sati.