Julia Donaldson: Kućicu treba dijeliti

Kada rak bez oklopa u napuštenoj školjčici pronađe sigurno utočište – svoj novi i udobni samački dom, ne želi u njega primiti ni ružičastu moruzgvu ni mnogočekinjaša. No ubrzo shvaća da dijeliti kućicu s drugima donosi mnoge radosti. Pridružite se ovim nesvakidašnjim i simpatičnim junacima u toploj i poučnoj priči o moru, kućicama, međusobnom pomaganju, dijeljenju i prijateljstvu. Nakon zanimljive priče o malom raku potražite još jedan novi naslov višestruko nagrađivane autorice Julije Donaldson: Šećerko i Jednoroga.