More i ja

kategorija:

Organizator: 
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Lokacija: 
MMD
datum/vrijeme: 
Srijeda, Svibanj 23, 2018 - 09:00 to 14:00
Studenti 1.g. diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru) održat će niz znanstveno edukativnih radionica o moru s temama poput biološke raznolikosti, prelova, zakiseljavanja mora i hranidbenih odnosa u moru. Osim radionica, dr.sc. Melita Mokos održat će predavanje "More, život i društvo - znanje o moru za održivo korištenje morskih resursa". Navedene aktivnosti dio su obilježavanja Europskog dana pomorstva kojeg organizira Europska Komisija-Upravni odjel za pomorstvo i ribarstvo (DG MARE) 31.05. i 01.06.2018.
 
09:00-10:30 - Tko koga jede u moru? - Tea Mazić i Nikolina Knežević
10:30-12:00 - Bioraznolikost u Jadranu - Petar Uskok i Ante Pešut
12:00 - 14:00 - More, život i društvo: znanje o moru za održivo korištenje morskih resursa - dr.sc. Melita Mokos