Nada Horvat: Mjaukač, Roker, Pankerica

Mjaukač Trubadur kreće u svijet tražiti svoj dvorac i svoju gospoju. 

Na putu stječe prijatelje(rokera Rastislava, Micu Pankericu, Mucu Debeljucu i druge) i doživljava brojne pustolovine. Neke su od njih vrlo opasne: kad se nađe u šinteraju, kad susretne zmaja, kad spašava zatočene prijatelje...

Na kraju nalazi i dvorac i gospoju. Dvorac je baš onakav kakvog ga je zamišljao, ali gospoja je posve drugačija!

http://sipar.hr/SW-master/cudovista/113-mjaukac-roker-pankerica.html

Odabrala:Dajana Brunac
27.06.2018