Promjena imena Ogranka Arbanasi

Aleksandar Stipćević
Na inicijativu  Mjesnog odbora Arbanasi, a uz potporu Grada Zadra, Gradska knjižnica Zadar preimenovat će Ogranak Arbanasi Gradske knjižnice Zadar. U buduće ovaj ogranak Knjižnice nosit će ime Gradska knjižnica Zadar, Ogranak „Aleksandar Stipčević“ – Arbanasi prema doajenu knjižničarske struke i zadarskom Arbanasu, dr. Aleksandru Stipčeviću.
Promjena imena Ogranka obilježit će se skromnom svečanošću u petak 12. svibnja 2017. u 11:00 sati u Ogranku Arbanasi. 
 
Prisutnima će se obratiti zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta i ravnateljica Gradske knjižnice Zadar Doroteja Kamber-Kontić. O pokojnom dr. Stipčeviću govorit će dr. Serđo Dokoza. Program kratke svečanosti vodit će knjižničarka Gradske knjižnice Zadar Lucija Perović.