Put neandertalca

Knjiga Put neandertalca trojice autora (I. Jankovića, S. Mihelića i I. Karavanića) podloga je istoimenom projektu Arheološkog muzeja u Zagrebu i izložbe, čiji je cilj objedinjavanje i kulturno-turističko vrednovanje arheološke baštine neandertalskog čovjeka u Hrvatskoj. Kao i izložba, monografija je podijeljena u tri cjeline. Prvi dio Neandertalci u vremenu i prostoru govori o prikazu neandertalaca tijekom povijesti i u različitim segmentima popularne kulture (književnost, film, tisak), o njihovom izgledu i načinu života, duhovnim aspektima (primjerice pokapanju mrtvih) i sudbini tj. nestanku te populacije.
Sljedeće poglavlje donosi prikaz, po prvi put sustavno obrađenih arheoloških nalazišta, s ostacima neandertalaca ili njihove materijalne kulture, i to: Vindija, Velika pećina, Krapina, Veternica, Veli rat i Ljubač, Velika pećina u Kličevici, Mujina pećina, Kaštel Štafilić-Resnik, Romualdova pećina i Campanož.
U zadnjem poglavlju Arheološki itinerer spomenuti lokaliteti promatraju se kao turistička odredišta kojima se pridružuju i ostale znamenitosti – muzeji, nacionalni parkovi i parkovi prirode pokraj kojih su smještena nalazišta.
Za one koji žele znati više o ovoj problematici pridodan je popis preporučene literature na hrvatskom i engleskom jeziku.
Zaključno, knjiga je uspješan primjer sveobuhvatnog prikaza problematike neandertalca u našim krajevima s tri različita aspekta – znanstvenog, kulturnog i turističkog, čime se ova tema približava čitateljima različitih profila, a tome pridonosi kvalitetan tisak, dvojezičnost (hrv. i engl.) i mnoštvo fotografija.
Za nas, osobito su atraktivna čak tri lokaliteta na području Zadarske županije, koja se zbog blizine bez poteškoća mogu posjetiti.