Svaštarnica: Litva - iskustvo naših studenata

Fotografije sa Svaštarnice na kojoj su nas studentice Matija i Matea upoznale sa svojim iskustvom Erasmus+ u Litvi.