Cijene upisa i ostalih usluga

  • godišnja članarina iznosi 30.00 kn 
  • rezervacija građe 5.00 kn
  • nova iskaznica 20.00 kn
  • oštećeni bar-kod 10.00 kn
  • fotokopiranje (A4) 0.60 kn
  • skeniranje (A4) 10.00 kn
  • CD-ROM, DVD disk 5.00 kn