Programi

Početna strana » Programi
Mentori za čitanje
Program Mentori za čitanje pokrenut je 2015. godine kako bi se pokušalo pomoći djeci s manjim teškoćama pri čitanju. Čitanje je vrlo kompleksna vještina koja se polako usvaja od najranije dobi i kao svaku vještinu djeca ju svladavaju drugačijim tempom i u drugoj dobi. Smatra se da bi na kraju trećeg razreda čitanje trebalo biti automatizirano i tečno, dakle djeca s navršenih 10 godina ne bi više trebala zapinjati u čitanju.
 
Besplatna pomoć u učenju
Program Besplatna pomoć u učenju za djecu iz obitelji slabijega imovinskog statusa započeo je početkom školske godine 2010./2011. Zamišljen je kao sinergija volontera, učenika i Knjižnice: volonteri ulažu dobru volju, znanje i vrijeme, učenici želju za znanjem i spremnost na rad, a Knjižnica daje prostor i koordinira susrete. 
 
Generator
U današnje informatičko doba STEM programi (Science, Technology, Engineering, Mathematics) su izuzetno interesantni programi edukacije kod djece i mladih.
 
Generator je pokretač, a učenici Strukovne škole Vice Vlatković u Zadru u suradnji s Američkim kutkom Gradske knjižnice Zadar organiziraju program edukacije „GENERATOR: radionice na struju“ koji je namijenjen učenicima 5.,6. i 7. razreda osnovnih škola.
 
Morski utorak

Morski utorak spada u najdugovječnije i najstarije programe Gradske knjižnice Zadar, začeci mu sežu u davnu 2002. godnu.  Knjižničari koji su u tom periodu vodili Morski utorak su idejna začetnica Martina Dragija Ivanović, Doroteja Kamber Kontić, Helena Novak Penga, i Ante Kolanović.  Od početka Morski utorak ima i jednu volonterku – Zrinku Mandić, koja pomaže u osmišljavanju tema i dovođenju gostiju i predavača.