Abdulah Seferović 2017. (c) Slobodna Dalmacija

Mozaik ogleda i dokumenata autora Abdulaha Seferovića pod zajedničkim naslovom ZadaRetro nastao je u dugogodišnjoj potrazi za sadržajem pojma zadranizam koji neće biti oznaka nove vrste tradicionalnoga dalmatinskog kampanilizma, a još manje lažne političke svijesti. U pitanju je potraga za korijenima zadarskoga građanskog identiteta, presječenima tijekom dvaju svjetskih ratova i poraća; drukčije rečeno, zainteresiranost za duh grada i za sve ono što može potaknuti imaginativni doživljaj gradske prošlosti i sadašnjosti. 

Na ovoj stranici nalazi se zbirka kraćih objava (blog), a ostale sadržaje potražite u pratećem izborniku.