Gradska knjižnica Zadar (dalje u tekstu Knjižnica) središnja je zadarska posudbena narodna knjižnica i središte mreže zadarskih knjižnica. Zajedničkim djelovanjem zaposlenika te uz podršku partnera i suradnika osigurava edukativne, informacijske i kulturne usluge svojim korisnicima. Kako bi vam se omogućilo korištenje usluga, Knjižnici su potrebni vaši osobni podaci.

O vama se prikupljaju podaci koji su potrebni da se s vama sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg postajete član Knjižnice i koristite usluge Knjižnice, da se ispune pravne obveze prema vama ili prema trećim osobama ili zato što je to u legitimnom interesu Knjižnice, npr. kako bi se moglo organizirati poslovanje i poboljšati usluge. Tako se prikupljaju, na primjer, vaše ime i prezime, kontaktna adresa, podatak o vašim prethodnim posudbama, potpis, podatak o vašem obrazovanju, spolu, statusu te drugi vaši kontaktni podaci. Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Zadar dostupan je na našoj web stranici: https://www.gkzd.hr/sites/default/files/sluzbene_informacije/Pravilnik_o_prikupljanju_obradi_i_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Sa svim vašim osobnim podacima koje Knjižnica prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i svim drugim primjenjivim podacima o zaštiti osobnih podataka koji su trenutno na snazi.  

Voditelj obrade osobnih podataka:

Gradska knjižnica Zadar Stjepana Radića 11b 23000 Zadar Hrvatska +385 (23) 301-103 [email protected]

 

Kolačići

Internetska stranica Knjižnice koristi kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Informacije i ponude internetske stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti naknadno putem bilo kojeg preglednika. Imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.  

Vaši osobni podaci

Pojedini podaci o vama, poput vašeg imena i prezimena i datuma upisa, prikupljaju se kako bi vam Knjižnica mogla pružiti uslugu i omogućiti upis u člansku evidenciju. Za to je potrebno ispuniti Pristupnicu za upis (http://www.gkzd.hr/sites/default/files/pristupnica_2018_02.pdf).

Pojedine informacije o vama, poput povijesti posudbe, čuvaju se kako bi se moglo bolje i uspješnije organizirati poslovanje. Podaci o povijesti posudbe bitni su zbog evidencije naslova i autora zanimljivih korisnicima usluga Knjižnice, kako bi se na temelju tih informacija korisnicima mogla ponuditi bolja usluga. Uvid u te podatke imaju isključivo ovlašteni djelatnici i vi te ih se ne dijeli s trećim osobama. Na temelju te evidencije u svakom trenutku, internetom ili osobno u Knjižnici ili njenim ograncima i bibliobusima, možete samostalno provjeriti koje ste naslove posudili. Djelatnici vam nakon uvida u povijest posudbe, isključivo na vaš zahtjev, mogu preporučiti autore i naslove koji bi vas mogli zanimati.

Podaci o statusu, spolu ili stručnoj spremi prikupljaju se za potrebe statistike te ih se nikada ne koristi u marketinške svrhe niti ih se ustupa trećim osobama. Ovi podaci dijele se isključivo s nacionalnim i međunarodnim udruženjima knjižnica te Državnim zavodom za statistiku i to u agregiranom i anonimiziranom obliku koji onemogućuje povezivanje s identificiranom fizičkom osobom.

Kontakt koji ste ustupili Knjižnici neće se dijeliti s trećim osobama niti će ga se koristiti u marketinške svrhe. Moguće je da će vas Knjižnica kontaktirati kao svog postojećeg korisnika kako biste primili obavijest isključivo o uslugama i događanjima u Knjižnici.

Knjižnica samostalno provodi sustavni videonadzor svojih prostora. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe.

Snimke se čuvaju 14 (četrnaest) dana na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Knjižnica prilikom organiziranja radionica i drugih javnih događanja može fotografirati njihov tijek, a samim time i sudionike. Osobni podaci koje Knjižnica obrađuje su fizički likovi sudionika sadržani u fotografijama s radionica ili drugih događanja. Fotografije mogu biti objavljene na svim komunikacijskim kanalima na kojima je Knjižnica prisutna (web stranica, Facebook profil, Instagram, YouTube).

Svrha obrade je dokumentiranje i promoviranje aktivnosti Knjižnice koje se provode na neprofitnoj osnovi.  

Pristup vašim osobnim podacima

Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni djelatnici kojima su vaši osobni podaci potrebni za ispunjavanje zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, a kako bi vama mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava.

U vaše osobne podatke uvid mogu imati i partneri i suradnici Knjižnice, npr. revizori, porezna tijela, pravni savjetnici ili pružatelji usluge programske podrške.

Vaši se osobni podaci ne iznose izvan Republike Hrvatske i nikad se ne ustupaju trećim osobama u marketinške ili promidžbene svrhe.  

Sigurnost vaših osobnih podataka

Knjižnica brine o zaštiti vaših osobnih podataka. Informacije o vama zaštićene su odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa ili zlouporabe vaših osobnih podataka.

U slučaju sumnje na bilo kakav slučaj zlouporabe ili gubitka ili neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima, molimo da o tome obavijestite Knjižnicu bez odgode.  

Čuvanje vaših osobnih podatka

Evidencija o članovima i korisnicima knjižničnih usluga vodi se od dana učlanjenja i pružanja usluga u Knjižnici.

Podaci predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti zbog povijesnih i statističkih podataka o članovima Knjižnice.  

Vaša prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

Čak i ako se već obrađuju vaši osobni podaci, imate pravo njima raspolagati na dolje naznačene načine.

Pristup. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da vam se omogući uvid u sve vaše osobne podatke koji se obrađuju.

Prigovor. Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka, npr. obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Knjižnice poput izravnog kontaktiranja.

Ažuriranje. Imate pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku osobnim dolaskom u Knjižnicu, njene ogranke ili bibliobuse.

Pritužba. U slučaju da imate prigovor na rad Knjižnice u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14 HR - 10 000 Zagreb Tel. 00385 (0)1 4609-00 Fax. 00385 (0)1 4609-099 E-pošta: [email protected] Web: www.azop.hr

Za ostvarivanje svojih prava možete se obratiti pisanim putem na adresu GRADSKE KNJIŽNICE ZADAR, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar. Na Vaše zahtjeve bit će odgovoreno u roku od mjesec dana, osim ako nije riječ o kompleksnom ili složenom zahtjevu, a u slučaju da Knjižnica nije u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu, odluka će biti obrazložena.