Dani Gospe Loretske

Nadolazeći tjedan u centar zbivanja smješta naš Ogranak Arbanase. U čast pokojnog profesora Aleksandra Stipčevića, a na inicijativu Mjesnog odbora Arbanasi i uz potporu Grada Zadra i Gradske knjižnice Zadar, Ogranak Arbanasi od sada nosi ime „Gradska knjižnica Zadar, Ogranak Aleksandra Stipčevića – Arbanasi“., svojim dugogodišnjim radom i zauzimanjem za knjižnice i knjižničarsku struku, pokojni profesor Stipčević to zaslužuje.

Stranice