Gradska knjižnica Zadar od 1995. godine ima status matične knjižnice za narodne i školske knjižnice u Zadarskoj županiji. Prema obvezama  koje iz toga proizlaze, a propisane su Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, temeljni poslovi i zadaci Matične službe Gradske knjižnice Zadar su:
    • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
    • praćenje rada narodnih i školskih knjižnica, proučavanje njihovog stanja i potreba
    • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih i drugih stručnih problema
    • poticanje stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
    • izgradnja jedinstvene mreže knjižnica na području Županije, poticanje osnivanja novih knjižnica. 

Izvješća

Planovi