Korištenje dvorane ne naplaćuje se za nekomercijalne sadržaje i neprofitne korisnike. Političke stranke smatraju se komercijalnim korisnicima. Uvodna predavanja u komercijalne tečajeve i radionice također se smatraju komercijalnim događanjima. Nekomercijalni/neprofitni korisnici imaju prednost pri rezervaciji termina.

Dvorana se može rezervirati za istu namjenu do 4 puta godišnje (2 puta polugodišnje). 

Cijena korištenja dvorane bez opreme je 400 kuna (53,09 EUR) za 2 sata (200 Kn/sat, tj. 26,54 EUR/sat). 2 sata su načelna jedinična mjera za najam. Najam se plaća nakon korištenja dvorane. Korisnici mogu koristiti svoju opremu samostalno (koriste jedino struju Gradske knjižnice).

Cijena s obzirom na opremu: Ukoliko se koristi, razglas, projektor, računalo i sl. cijena je 600 Kn (79,63 EUR) za 2 sata.