Tema osobnih imena je opće raširena, jer nema ni jedne poznate ljudske zajednice u kojoj se ne nadijevaju imena, kao što nema ni čovjeka bez imena. Međutim, postupak imenovanja i uloga imena u društvu znatno se razlikuju u pojedinim kulturama. Zanimanje za značenje i podrijetlo svog osobnog imena svojstveno je čovjeku tako da već i djeca znaju pitati svoje bližnje kako su i po kome dobila ime, i što ono znači.

Koja su imena danas prisutna u Hrvatskoj govori se u Rječniku suvremenih hrvatskih osobnih imena, koji je nastao temeljem zadnjeg popisa stanovništva iz 2011., a u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U njegovu stvaranju sudjelovalo je troje autora: Ankica Čilaš Šimpraga, Dubravka Ivšić Majić i Domagoj Vidović. Premda su kod nas na temu hrvatskih osobnih imena do sada objavljena dva rječnika, ovo je prvi izrađen prema suvremenim zahtjevima struke. To znači da  je svako ime obrađeno s više gledišta pa takav pristup pruža i sveobuhvatniji uvid od dosadašnjeg. Ime se objašnjava kroz definiciju koja obuhvaća podrijetlo – narodno, biblijsko, svetačko;  daje se opis postanka i značenje imena prema korijenu riječi, donose se podaci o broju osoba s istim imenom u Hrvatskoj i učestalost javljanja, navode se mjesto i vrijeme prvog zapisa imena - ako su pronađeni  te oblici imena u stranim jezicima, a na kraju su dodani datumi imendana - ako postoje. Time se zaokružuje ujednačen i detaljan opis fonda hrvatskih osobnih imena.

Za ovaj se specijalizirani rječnik može reći da je teorijski i metodološki suvremeno koncipiran; polazi se od sadašnjeg stanja, a u objašnjenjima kroz natuknice spaja se sadašnjost s hrvatskom poviješću, kulturom i tradicijom. Takvim je načinom i temom obrade ovo djelo stalo uz bok izdanjima drugih europskih naroda koji imaju rječnike sličnog tipa.

Kome je rječnik namijenjen? Ne samo znanstvenicima kao pomoć u budućim istraživanjima, nego i širokom krugu čitatelja zainteresiranih za opis i podrijetlo svojega i ostalih imena, a može poslužiti i kao odličan vodič roditeljima prilikom odabira imena za svoje dijete.

Za one znatiželjnije informacija da se u knjizi nalaze i tekstovi koji govore o jezičnom podrijetlu suvremenih hrvatskih osobnih imena, o predslavenskoj i slavenskoj baštini, i o zaboravljenim i rijetkim imenima. 

Priredila: Vera Vitori (22. siječnja 2021.)

Naslovnica