Elizabeth Gilbert - Signatura svih stvari

Početna strana » Elizabeth Gilbert - Signatura svih stvari
Naslovnica

Sarajevska izdavačka kuća BuyBook još je 2014. g. izdala svjetsku uspješnicu Elizabeth Gilbert i time za dobre tri godine „prešišala“ hrvatskog izdavača ( V.B.Z.) ovog društveno-povijesnog romana o životu botaničarke Alme Whittaker. Domaći izdavači i inače kaskaju za svojim bosanskohercegovačkim ili srpskim kolegama, što je već druga tema. Hrvatski prijevod naslova Signatura svih stvari doslovni je prijevod engleskog naslova The signature of all things, a kako nama knjižničarima izraz „signatura“ znači nešto drugo od onog o čemu se govorilo u knjizi, bosankohercegovački prijevod Potpis na svim stvarima ipak bolje odgovara stvarnom značenju naslova.

Signatura svih stvari slojevit je roman sa ponekim vrhunskim trenucima. Lik fikcionalne Alme Whittaker, genijalne botaničarke iz 19. stoljeća, otprve fascinira čitatelja. Rođena točno 1800. g. i odrasla u Philadelphiji u nevjerojatno bogatoj obitelji poduzetnika Henryja Whittakera, iznimno nadarena Alma dobiva vrhunsku naobrazbu koja je usmjerava prema botanici. Fizički neprivlačnog izgleda i u potpunosti okrenuta znanosti, zaljubljuje se i udaje tek u svojoj pedesetoj godini za znatno mlađeg umjetnika Ambrosea Pikea. Misticizmu sklon Ambrose potpuna je Almina suprotnost: njegova oduševljenost filozofom-mistikom Jakobom Böhmeom dovela ga je do vjerovanja da je u svemu stvorenom Bog ostavio svoj potpis, što je knjizi i dalo naslov. Upravo emocionalni odnos s Ambroseom postaje ključan za kasnije preoblikovanje Alminog nutarnjeg svijeta, ali – kao što ćemo kasnije vidjeti - ovdje nije manje važan ni odnos s usvojenom sestrom Prudence. Kako u romanu ima iznenađujućih obrata radnje, prepuštamo čitatelju da ih otkrije vlastitim čitanjem.

Alma je prikazana kao prototipski feministički lik vremena u kojem žena znanstvenica još uvijek mora pisati pod inicijalima, ali joj istovremeno njezino bogatstvo omogućuje život kakav ona želi, što uključuje i mogućnost odabira samačkog života. Brak je prikazan gotovo isključivo kao društvena norma. Alma nije nesposobna za emocije i odnos s drugim ljudima, oni je samo manje zanimaju od mahovine kao životne preokupacije. Romanom se provlače velike društvene i rasne nepravde 19. stoljeća, no one će tek okrznuti Almu uglavnom nije zainteresirana za vlastitu participaciju. Almu se veći dio romana ne može smatrati ni dobrom ni lošom osobom. Tek se kasnije uočava da je patnja postupno preoblikuje u ljudskiju osobu. Njeno karakteriziranje kao osobe sa skrivenom i jakom seksualnom strastvenošću slabiji je trenutak knjige. Ono Almi daje na ljudskosti, ali postaje tipično, klišeizirano otklizavanje u već viđeno. U knjizi se susreće niz izmišljenih i stvarnih likova, od kojih se može istaknuti Almin otac: izvrstan prikaz djetinjstva i mladosti Alminog oca u opširnom uvodnom dijelu predstavlja jedan od uspjelijih i uvjerljivijih dijelova romana.

Autorica prevaljuje velike geografske udaljenosti i kontinente, upoznaje čitatelja s neeuropskim kulturama, velikim znanstvenicima, pustolovima i abolicionstičkim krugovima, što ukazuje na popriličnu količinu proučene stručne literature. Roman daje plastičan prikaz uzbudljivog i nevjerojatno ubrzanog intelektualnog i znanstvenog svijeta 19. stoljeća kao posljedice industrijske revolucije, kao i temeljnih ideja različitih i srodnih popularnih misaonih i ideoloških struja 19. stoljeća, poput pozitivističkog materijalizma, ateizma, spiritualizma, teorije evolucije (posljednje doduše prikazane kao pozitivističke znanosti)... U konačnici je i E. Gilbert ostavila neodgovorenim pitanje koje se proteže kroz brojne stranice romana i koje je Almi godinama predstavljalo kamen spoticanja u pokušaju znanstvenog dokazivanja vlastite teorije evolucije: kako u evolucijskom lancu objasniti konkretnu pojavu ljudske dobrote i altruizma - ako u prirodi vlada pravilo da jači ubija slabijeg?

Signaturu svih stvari brojni su mediji svojedobno proglasili najboljim književnim djelom godine koje se nastavlja na opuse Jane Austen i George Elliot. To je ipak pretjerana i paušalna ocjena koja ne bi mogla proći ozbiljniju književnu analizu. Roman je napisan u spretnom stilu E. Gilbert te će već zbog njenog imena pridobiti brojne čitatelje, a što je dovoljno za njegovu popularnost. Filter vremena dat će svoj konačni iskaz.

Priredila: Helena Novak Penga (16. studenoga 2017.)

Priredio/la: