Klaas Verplancke - Magritteova jabuka

Početna strana » Klaas Verplancke - Magritteova jabuka

Čovjek po imenu Rene plovi kroz svijet snova i tako ostvaruje svoju želju da bude slikar – i da slika jabuke i šešire i jabušire. Na njegovim slikama listovi su usne, kruh je nos, prava strana nikad nije gore, a gornja strana nikad nije dolje. Nadahnuta djelima Renea Magrittea, jednog od najomiljenijih svjetskih slikara, slikovnica Klaasa Verplanckea Magritteova jabuka potaknut će sve koji je uzmu u ruke, bez obzira na uzrast, da počnu pažljivo promatrati svijet koji ih okružuje.

Tekst preuzet s poleđine knjige.

Odabrala: Emilija Pilipović Brković (04. veljače 2020.)