Međunarodni dan materinjeg jezika

Početna strana » Međunarodni dan materinjeg jezika
Povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika (21. veljače) na Dječjem odjelu pripremili smo sljedeći program:
 
  • 18. - 22. 2. Riječ dana. Svakoga dana ponudit ćemo jednu riječ čije značenje djeca trebaju prvo pokušati pogoditi, a potom točno značenje pronaći u rječniku hrvatskoga jezika. Aktivnost će se odvijati tijekom cijelog dana.
  • 21. 2. u 12:30 sati, Koliko poznaješ materinji jezik? Kahoot kviz za školarce pomoću Helgi - interaktivnog 4K ekrana.