Vodič - Jednaki u različitosti

Početna strana » Vodič - Jednaki u različitosti
17. prosinca 2015. je u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar predstavljen vodič Jednaki u različitosti, nastao u sklopu projekta Škola puna mogućnosti čiji je nositelj Grad Zadar. Vodič, namijenjen učenicima ali i svima drugima koji se susreću s djecom s teškoćama, predstavile su autorice Dijana Miočić i Tamara Ciciliani, djelatnice Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije, dok je u ime nositelja projekta govorila Ana Odvitović.
Osnovni ciljevi projekta Škola puna mogućnosti su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi  angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.