06.10.2020. / We Pick for You: Lawrence of Arabia

Početna strana » 06.10.2020. / We Pick for You: Lawrence of Arabia

 Filmska preporuka: Branimir Čakić, knjižničar 
Video snimanje: Ivan Kovač, knjižničar

 Film recommendation: Branimir Čakić, librarian 
Video recording: Ivan Kovač, librarian

Kategorija događanja: