Filmska preporuka: Branimir Čakić, knjižničar. Video snimanje: Ivan Kovač, knjižničar.

 Film recommendation: Branimir Čakić, librarian. Video recording: Ivan Kovač, librarian.

Kategorija događanja: