STEM tjedan „Let's STEM together“ započeo je Uvodnom konferencijom, panel raspravom na temu Aktivnog građanstva, a nastavio se brojnim radionicama i programima koji su se odvijali na Odjelu za mlade, Američkom kutku, Dječjem odjelu, Stripoteci. Održano je 37 radionica i 16 prezentacija u suradnji sa osnovnim, srednjim školama i vrtićima…

 The STEM week "Let's STEM together" started with an Introductory Conference, a panel discussion on the topic of Active Citizenship, and continued with numerous workshops and programs that took place at the Department for Youth, American Corner and Children's Department. 37 workshops were held and 16 presentations in cooperation with primary, secondary schools and kindergartens.

Kategorija događanja: