12.10.2020. / We Pick for You: Band of Brothers

Početna strana » 12.10.2020. / We Pick for You: Band of Brothers

Filmska preporuka: Branimir Čakić, knjižničar 
Video snimanje: Ivan Kovač, knjižničar
https://youtu.be/b7YH6rbcMPY


Film recommendation: Branimir Čakić, librarian 
Video recording: Ivan Kovač, librarian

Kategorija događanja: