Ellie Kallgren (SAD) čitala je djeci priču "Christmas Snow" u programu Dječjeg odjela Utorkom u 4.

 Ellie Kallgren (USA) reads the story "Christmas Snow" in the librarys children program Tuesdays at 4.

Kategorija događanja: