U dječjem vrtiću Ciciban u Zadru prof Anita Nikić (Zadar Developer Hub) pokazala je djeci iPad program ScratchJr. Zajedno su programirali i kreirali interaktivne priče i igre.

 In kindergarten Ciciban in Zadar prof Anita Nikić (Zadar Developer Hub) showed children iPad program ScratchJr.  Together they programmed interactive stories and games

Kategorija događanja: