Pravo iz NASA-e

Početna strana » Pravo iz NASA-e

Peter C. Falcon stigao je pravo iz NASA-e da bi se susreo sa zainteresiranima za NASA-in Program GLOBE, prvenstveno učenicima OŠ Šime Budinića, uključenima u program.