Predavanje o upravljanju rizicima u kriznim situacijama profesora Matthew-a Lee-a (USA, James Madison University, Department of Psychology) za učenike i nastavnike Pomorske škole u Zadru

 Lecture by prof. Matthew Lee, (USA, James Madison University, Department of Psychology) for students and teachers of Maritime College in Zadar

Kategorija događanja: