Na međunarodnoj konferenciji LIDA 2016 održanoj na Sveučilištu u Zadru dr. Aram Sinnreich održao je predavanje „Copyright, Media Ethics, Liberty & Privacy: An International Perspective“

 LIDA Invited Speaker Aram Sinnreich (American University, Washington, United States): „Copyright, Media Ethics, Liberty & Privacy: An International Perspective“

Kategorija događanja: