Gradska knjižnica Zadar inicijator je edukativnog projekta „iPad i u našoj školi - iPad in Our School“ namjenjenog učiteljima i učenicima osnovnih škola „Petar Zoranić“ u Stankovcima“ i „Ivan Goran Kovačić“ u Lišanima Ostrovičkim. Projekt će se realizirati u periodu od 18. travnja do 29. travnja 2016. godine u organizaciji Američkog kutka Gradske knjižnice Zadar koji je osigurao potrebnu opremu (10 iPad uređaja, instalacija i testiranje aplikacija potrebnih za rad). Voditelji projekta su Milko Belevski, djelatnik Gradske knjižnice Zadar i Stjepan Segarić, djelatnik osnovnih škola u Stankovcima i Lišanima Ostrovačkim.

Program rada realiza se u suradnji sa knjižničarima i učiteljima osnovnih škola u Stankovcima i Lišanima Ostrovačkim u nastavi nižih i viših razreda:engleski jezik, hrvatski jezik, talijanski jezik, matematika, geografija, informatika, priroda i društvo, biologija. Do danas je održano više od 30-tak  nastavnih sati a sudjelovalo je svih 8 razreda u osnovnoj školi u Lišanima Ostrovičkim i 8 od 11 razreda u osnovnoj školi u Stankovcima.  
U projekt su uključeni i nakladnici Profil-Klett, Školska knjiga i Alfa koji su omogućili korisničke račune za aplikacije potrebne za realizaciju projekta. Nastava se održava korištenjem digitalnih udžbenika. Osim korištenja iPad uređaja u nastavi, učenicima i učiteljima omogućit će se korištenje opreme u druge edukativne svrhe: uporaba uređaja, pretraživanje interneta, instalacija aplikacija, mogućnosti kreativanog rada, korištenje e-knjiga i drugo.
 
Statistički podaci: 
Održan je 41 nastavni sat u 9 radnih dana.
Sudjelovalo je 306 učenika u 23 razredna odjeljenja od čega je preko 50% razrednih odjeljenja koristilo iPad-e u 2 ili više nastavnih sati.
Sudjelovalasu 23 učitelja, profesora i stručnih suradnika.
Obrađeni su sljedeći predmeti: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Talijanski jezik, Priroda i društvo, Matematika, Geografija, Povijest i Informatika
Koristile su se sljedeće aplikacije: English Tenses, Profil Klik, Kahoot, Fun English, Learn English, ICT AAC aplikacije (Matematička igraonica, AAC Matematika, Glaskalica, Pamtilica), Solar Walk, Školska e-knjiga i Safari preglednik.
Profil Klik je omogućio 11 korisničkih računa za mogućnost korištenja 103 digitalna udžbenika, a Školska knjiga je omogućila 10 korisničkih računa za mogućnost korištenja 54 digitala udžbenika.

 Learning program with the iPad in elementary school for students and teachers

Kategorija događanja: