Kreativna opuruka Borisa Guine

U povodu posthumne izložbe u Pagu 20.VIII.2013.

Posthumna izložba fotografija Borisa Guine paški je hommage čovjeku i umjetniku, ali i njegova kreativna oporuka. Sâm je neposredno pred odlazak s osobitom ljubavi izdvajao slike za izložbu u gradu koji je imao odabrano mjesto u njegovu srcu. Kao da je slutio kako je u pitanju umjetnička oporuka koja će biti otvorena baš u Pagu.
 

Stranice